Our Clubs.

...

Monday, February 27, 2017

MWAJUHA SHAOLIN KUNG FU,YA AHIDI MAPINDUZI YA KWELI KATIKA WUSHU: MWAJUHA少林功夫,并承诺在武术一场真正的革命 : MWAJUHA Shaolin Kung Fu, promising a real revolution in Wushu.

Klabu ya KungFu ya Mwajuha iliyopo Gongolamboto jijini Dar es salaam, imejipanga vizuri katika mafunzo ya mchezo huo ambao unakua kwa kasi hapa nchini, na hadi sasa vijana kadhaa wameweza kujipatia ajira na wengine wengi kujiajiri wenywe.
Kauli mbiu ya michezo ajira, inazidi kutia nguvu mioyo ya wana mchezo huo, kwani niukweli usio pingika kwamba, Wushu ni bidhaa adimu na nimuhimu katika tasnia ya filam za mapigano duniani kote,kwakuzingatia swala la ajira, na fursa mbalimbali zilizopo na zinazo jitokeza kwa wana Wushu, na michezo ya mapigano kwa ujumla,mwalimu wa mchezo huo Saidi Ndomboloa,
ambae hivi karibuni alitua kutoka nchini China katika kozi ya diploma ya wushu, iliyofanyika katika chuo kikuu cha Tianjin Huoyuanjia, chuo ambacho ni maarufu kwa wataalamu wa michezo ya Wushu duniani, chuo hiko pia kina historia ya kutoa nyota wengi wa dunia kamavile Jet Lee na wengine wengi.  
Ndomboloa anawaasa vijana na wazazi/walezi,kutambua umuhimu wa mchezo huo ambao bado watanzania wengi hawajagundua umuhimu wake,nachukua nafasi hii kuwakaribisha watu wa rika na jinsia zote, katika Klabu yangu iliyopo Gongolamboto mwisho.
Wushu nimchezo mzuri sana haswa kwa watoto,kutokana na malezi ya nayo patikana ndani ya mafunzo yake, humjenga mtoto kiakili na kimwili, unapo zungumzia wushu unazungumzia maisha kamili ya mwanadamu ,wushu inafundisha maisha halisi ambayo kila mwanadamu anatakiwa kuishi,na ndio maana katika michezo yote Wushu inaongoza kwa nidham, kinyume chake atakua amejifunza vichochoroni.
Akitoa shukrani zake za dhati kwa serikali ya China na Tanzania kwa kumchagua, kupitia Chama cha Wushu Tanzania, alisema, sina cha kuwalipa zaidi ya kufanya kazi ninayotakiwa kuifanya kwa juhudi na ubunifu wangu wote naamini wata furahi, siku nikija kufanikiwa, kwani anaekusaidia anakutakia mafanikio.
Kabla ya kwenda nchini China Ndomboloa alishakua na ndoto nyigi za kufanikiwa kupitia taaluma yake hiyo, anaamini ipo siku atakuwa nyota wa filam za mapigano afrika ya mashariki, na duniani kwa ujumla, na teyari alisha cheza filam za mapigano zaidi ya mbili, kamavile Power of iyman, na The foundation.
Hivyo basi wadau wa michezo na wa filam,munakaribiswa kuwekeza katika Wushu,kama munavyofanya kwenye sanaa zengine,
 Wushu kwa afya, ajira, na ni mchezo kama michezo mingine,nawaomba wadau wa michezo wageukie na huku kwetu, naamini mchezo huu unaweza kuleta ushindi na heshima kubwa duniani, na kufanya nchi yetu kua maarufu ulimwenguni kote.
                                                        MWAJUHA SHAOLIN KUNG FU
                                                                       +255654855313                                                                    GONGOLAMBOTO                                                             DAR ES SALAAM,TANZANIA在达累斯萨拉姆现有Mwajuha Gongolamboto的功夫俱乐部,在训练比赛是在该国快速增长的井井有条,而且到目前为止,他们已经得到了几个青年就业等诸多就业为他自己。
口号体育工作,不断增强了孩子们的心游戏,因为它是一个不争的事实,武术是一种罕见的商品,并在电影界全球冲突的重要,考虑就业和机会的问题,下面似乎有武术和格斗类游戏一般,本场比赛赛义迪Ndomboloa的老师,
谁最近来自中国各地的武术的文凭,在天津霍元甲,大学,这是著名的专业体育武术世界大学举行的过程中喷出,大专统治还拥有世界上的许多明星,如李连杰和史许多其他问题。
 
 

Ndomboloa他呼吁年轻人和父母/护理人员,认识到大多数坦桑尼亚人仍然没有意识到它的重要性比赛的重要性,我借此机会欢迎所有年龄和性别的人,以我现在的俱乐部Gongolamboto结束。
武术是一个非常不错的游戏,尤其是儿童,由于在他的训练中发现的形成,熏陶孩子精神上和肉体上,当你谈论武术在谈论一个人的整个生命,武术教导我们每个人应该活得现实生活中,这就是为什么在游戏中所有武术导致纪律,在他长大,相反,他学会了胡同。
援引深切感谢中国和坦桑尼亚政府选举,通过武术坦桑尼亚协会说,我要付出更多的事情要做我有精力和创造力做的工作都是我认为这将欢喜,一天来取得成功,因为有用的一个愿望成功。

去之前在中国Ndomboloa从小一起长大的梦想,但并不总是通过他的职业,他相信有一天他会成为电影的战斗东南亚的明星,与世界一般,而且已经发挥战斗两个以上的电影,甚至信仰的力量取得成功,和基础。
所以,体育和电影的利益相关者,穆纳欢迎投资于武术,因为你是在其他运动项目,
 武术健康,就业,它像其他游戏一个游戏,我会让利益关系向着与我们的比赛,我相信这款游戏能带给世界的胜利和荣誉,使我国发展风靡全球。
                                                        MWAJUHA少林功夫
                                                                       255654855313                                                                    Gongolamboto                                                             达累斯萨拉姆,坦桑尼亚

Kungfu Club of existing Mwajuha Gongolamboto in Dar es Salaam, organized well in the training game that is growing rapidly in the country, and so far they've gotten several youth employment and many other employment for himself.

Slogan of the sports is jobs, increasingly strengthened the hearts of the children the game, since it is an indisputable fact that, Wushu is a rare commodity and is important in the film industry worldwide conflict,
to consider the issue of employment and opportunities and beneath appeared to have Wushu and fighting games in general,
teacher of the game Saidi Ndomboloa,

who recently jetted from across China in the course of the diploma of wushu, held at the University of Tianjin Huoyuanjia, college, which is famous for professional sports Wushu world, college reigns also has a history of many stars of the world such as Jet Lee and many others.


Ndomboloa he urged young people and parents / carers, recognizing the importance of the game that most Tanzanians still have not realized its importance,
I take this opportunity to welcome people of all ages and gender, in my current club Gongolamboto end.

Wushu is a very good game, especially for children, due to the formation of it found in his training, edifies the child mentally and physically, when you are talking about wushu is talking about the full life of a human being, wushu teaches real life that every human being should live, and that is why in games all Wushu leads to discipline, on the contrary he grew up he learned alley.

Citing its profound gratitude to the government of China and Tanzania to elect, through the Association of Wushu Tanzania, said, I have to pay more to do the work I have to do with effort and creativity all my believe will rejoice, day coming succeed, as helpful a wish success .


Before going in China Ndomboloa had grown up with the dream, although not always succeed through his profession that he believes there is a day he will be the star of films fighting South East, and the world in general, and has already played a film of fighting more than two, even as Power of faith, and The Foundation.

So stakeholders of sports and film, you are welcome to invest in Wushu, as you are in other sports,

 Wushu for health, employment, and it is a game like the other games, I ask stakeholders to turn towards the games with us, I believe this game can bring victory and honor in the world, and make our country grow popular worldwide.

                                                        MWAJUHA Shaolin Kung Fu

                                                                       +255654855313
                                                                    Gongolamboto
                                                             DAR ES SALAAM, TANZANIA

Saturday, February 25, 2017

CHAMA CHA WUSHU TANZANIA CHAITIKIA WITO WA MH.SAMIA SULUHU. 我的回答是坦桑尼亚武术协会呼吁结论萨米亚古老的恶习,主席

Chama cha Wushu Tanzania,kimeandaa mpango maalum wa mazoezi ya pamoja,ambayo yatawakutanisha wanachama wachezaji na viongozi wa kitaifa wa chama hicho katika uwanja wa Taifa.

Akiongea na wadu wa mchezo huo,afisa mipango wa T.W.A. Ndugu Saidi Mfaume,
alisema,
Anayo furaha kubwa sana kwa makamu wa raisi, kwa hatua aliyo chukua,kwanza nampongeza kwa kutambua umuhimu wa mazoezi na kulipa nafasi jambo hilo kua ni sehemu ya mpango wa kitaifa.
Nami na waomba viongozi na wanachama wote, kuunga mkono hatua hiyo kwa vitendo, na kujiotokeza kwa wingi katika mpango wetu huo mara tu utakapo zinduliwa rasmi, pamoja na faida za kiafya pia kwa upande wetu tutakua tunapata fursa ya kukutana kwa pamoja na kufahamiana zaidi.
Mpango huo unatariwa kuleta hamasa ya kujenga utaratibu wa kufanya mazoezi katika jamii.
Pia kujenga upendo na mshkamano, kwa walimu wa takao kutana, wachzajina na viongozi kwa ujumla.

Baada ya mazoezi ya pamoja pia kutakua na masomo maalum kwa walimu katika kuimalisha timu ya taifa.


坦桑尼亚武术协会,组织了联合演习特别节目,其中一田团结国家体育场党的国家领导人的球员和成员。

说到游戏的利益相关者,T.W.A.与项目官员赛义迪大哥Mfaume,

说,

他有一个非常非常高兴的副总裁,在步骤他采取了,先恭喜意识到锻炼,并有机会付出它的增长是国家计划的一部分的重要性。

同时要求领导和所有成员,以支持此类行动实践,在我们的程序不断涌现,一旦你的时候正式推出,从我们身边的健康益处还在一起,我们长大了,我们有机会相聚和了解对方更多的比比皆是。

该计划割礼带来动力,建立一种机制,在社会实践。

还创造爱和团结,教师在总体上达到隆夫,球员和和领导者。

x

Thursday, February 23, 2017

T.W.A. KUANZISHA KAMPUNI YA ULINZI: 坦桑尼亚武术协会(T.W.A.)建立安全的公司。

Chama cha Wushu Tanzania,kipo mbioni kukamilisha mipango yake ya kumiliki kampuni ya ulinzi,kampuni hiyo itakua ni ya kisasa na itaweza kutoa ajira nyigi kwa wanachama wake,

Katibu wa chama hicho ndugu Gola Kapipi,
alisema,


 baada ya ndoto za miaka mingi ya kumiliki kampuni ya ulinzi,hatimae ndoto hizo zinaelekea kukamilika hivi karibuni,
napendatu kuwaambia wanachama wetu kua sikuzote maendeleo yanahitaji juhudi na uvumilivu,na sio kama wengi tunavyo dhani kwamba kufumba na kufumbua
hii ni mipango ya muda mrefu kiasi ambacho wengi walisha kata tamaa,lakini leo naomba waamini kua jambohili ninawezekana,na tunaomba tushirikiane kwa upendo wote na  kwa moyo mmoja, ni kweli tumechelewa sana lakini hii yote ni kutokana na kukosa pesa za kukamilisha mradihuo kwa wakati tulioutaka,
na kama kuna kampuni au mtu binafsi ambae anaweza kutupa sapoti yoyote anakaribishwa,muda wowote kuanzia sasa,
pia nachukua nafasi hii kuwashukuru wale wote walio weza kutusaidia kwa namna moja ama nyengine,tuna waomba wazidi kutusapot kadri wawezavyo.
                         Katibu wa Chama cha Wushu Tanzania, Salehe Muhudini, Gola Kapipi.
         
                         picha ya chini akiwa na wachezaji na baadhi ya viongozi wa chama hicho,
                                    wakiwa katika moja ya maonyesho ya     
mchezo huo.

 Tanzania Wushu Association, is in the verge of completing its plans to own a security company, the company will be modern and, although not always able to provide employment for its members,

Secretary of the party Gola Kapipi brother,
said, after many years the dream of owning a security company, eventually those dreams tend to be completed soon,
I would just tell our members continually growing development requires effort and patience, and we are not as many think that the twinkling of an eye
This is planned for so long that many have given up, but today I ask the faithful grow this thing possible, and we ask cooperate with all the love and with one mind, it's really too late but all this is due to lack of funds to complete the project on time we want,
and if there is a company or individual who can give us any help is welcome, any time from now,
also I take this opportunity to thank all those who can help us in one way or another, we ask you to give us support may increase as much as they can.


坦桑尼亚武术协会(T.W.A.)建立安全的公司.坦桑尼亚武术协会,正在完成其拥有一家安全公司的计划,该公司将是现代的,虽然不总是能够为其成员提供就业,

党的秘书Gola卡皮比兄弟,
说过,经过多年的梦想拥有一家安全公司,最终这些梦想倾向于很快完成,
我只是告诉我们的成员不断增长的发展需要努力和耐心,我们没有那么多人认为眼睛闪烁
这计划了很长时间,许多人放弃了,但今天我请求忠实的成长这个事情可能,我们要求与所有的爱和一个心灵的合作,这真的太晚了,但所有这是由于缺乏资金按时完成项目我们想要的,
如果有一个公司或个人可以给我们任何帮助,欢迎,从现在起,
我也借此机会感谢所有可以以某种方式帮助我们的人,我们要求您给予我们支持可以尽可能增加。


                                             TANZANIA WUSHU ASSOCIATION
                                                                Box: 90374.
                                                         Dar es salaam,Tanzania.
                                                              Fax: 0222170351
                                                               Tel: 0222170351
                                              E-mail: tanzaniawushu@yahoo.com

Wednesday, February 22, 2017

Chi. Chi is a Chinese word meaning aliveness, life force energy or life breath 
- also known as Ki, Qi or Prana.


CHI.
 
Universal Life Force Energy - The Aura, Chakras and Meridians.


Everything in creation is made up of electromagnetic energy vibrating at different frequencies that correspond to sound, light and color. The existence of electromagnetic fields around every object in the world - known as an Aura - is a scientifically proven fact. The Chinese refer to this energy as'Chi' (pronounced Chee), the vital life force energy of the Universe, present within every living thing. Western medical science is now beginning to take a serious look at ancient Far Eastern traditions that focus on Chi, the life force energy which flows through the body pathways - known as meridians and chakras - of all living forms, in order to maintain health and wellness, mentally, physically and emotionally.

The Definition of Chi:
"Theories of traditional Chinese medicine assert that the body has natural patterns of qi associated with it that circulate in channels called meridians in English. Symptoms of various illnesses are often seen as the product of disrupted or unbalanced qi movement through such channels (including blockages), deficiencies or imbalances of qi, in the various Zang Fu organs. Traditional Chinese Medicine seeks to relieve these imbalances by adjusting the flow of qi in the body using a variety of therapeutic techniques.'" - Wikipedia.

History:
Chi has been written about and studied for over ten thousand years, from China and Japan to India, the Hawaiian Islands and South America. Chi is the energy of life itself, recognized as the balance of Yin and Yang (male and female, positive and negative, electromagnetic energy), which flows through everything in creation. Chi is at the foundation of many health and fitness practices such as Massage, Yoga, Martial Arts, Reiki, Feng Shui and Acupressure.

Qualities:
The energy of Chi emits vibrant, bright colors (the aura), a vibrational frequency, and a sound. When Chi becomes disturbed, stagnant, imbalanced or depleted, dis-ease and illness begin to take form - the aura becomes darker and discolored, personal frequency vibrates incorrectly, and the meridians (energy pathways - Chinese origin), and chakras (energy centers - Indian origin), within the body, become blocked.

Tuesday, February 21, 2017

Wa Afrika Wakijifunza Martial Arts na Tiba za Kichina ndani ya Shaolin Temple:非洲修士学习武术和医学在中国的少林寺: African Monks Study Martial Arts and Medicine at China’s Shaolin Temple:

Hakuna asiejua kama hivisasa China kuna wanafunzi wa kigeni wanao kuja kujifunza Kung Fu,Lugha ya kichina na dawa za Kichina.

 

Ni jambo ambalo halikuwahi kushuhudiwa kabla,Makala hii inaandika kuhusu kundi la wa Afrika walio kuja kusoma na kujifunza Kung Fu ndani ya Shaolin Temple.


 Tazama kwa macho yako picha 9  hapo chini,zikionyesha juhudi zao katika mafunzo,ni dhahiri kwamba hawakuwa na mchezo hata kidogo, wachina wengi walishangazwa na kufurahishwa na uwezo walio nao pamoja na juhudi walizo nazo vijana hao,wakiwemo wa Tanzania wanne ambao ndio walikuwa vinara wa mataifa yote ya Afrika yaliyokuwepo katika chuo hiko kwa wakati huo,Saidi Mfaume ni mmoja wapo katika vijana hao ambaye alizungumzia siri ya mafanikio yao huko Shaolin Temple,


"tulikuwa na juhudi na nguvu mara tatu ya kawaida yetu,hasa tunapo zingatia ukubwa wa fursa ambayo tiliipata,ukiitaja Shaolin Temple umetaja kitu ambacho huwezi kukipata popote duniani katika uhalisia wake tumefika sehemu ambayo ni kitovu na muhimili wa Shaolin Kung fu,ni chuo pekee chenye dhamana ya ubora katika Kung fu mwalimu anayetoka Shaolin Temple anadhamana kubwa kwa serekali ya China na dunia kwa ujumla,hivyo tulikuwa tayari kufa au kupona ili tu kufikia ubora utakao endana na mafunzo tunayo yapata, na ndio maana hadi sasa bado tupo katika ubora wetu,daima sitokuja kumsahau mwalimu wetu,Yan Bo Shifu.
                Mungu amuongoze.

Hakika ilikua ni kozi ya kihistoria na bado haijavunjwa rekodi yao,japo yalishafuata makundi mawili baada yao.

 Ikumbukwe pia  ndugu hawa wa Afrika ni  wanafunzi halali wa Shaolin Temple ni kwa bidii zao katika mafunzo si tu katika Kung Fu,lakini pia katika "acupuncture" na massage.

 Lakini pia ujio wao nchini China utaendelea kutukumbusha mengi miongoni mwa tamaduni na mila za Shaolin Temple, na ni matokeo ya umaarufu wa sifa za Temple, ili kueneza tamaduni duniani kote. Hii inajieleza ni kwa nini Waafrika wengi hufanya mazoezi ya Shaolin Kung fu.

 Baada ya mafunzo nchini China,  Kwa mujibu wa ripoti ya Shaolin temple hivi karibuni,imewataka wanafunzi wao kukuza na kusambaza sanaa na tamaduni za Shaolin katika nchi zao pamoja na lugha ya Kichina. Shaolin Temple Henan ilipokea 'wanafunzi wa kigeni' 20 kutoka nchi 5 za Afrika ikiwemo Tanzania,

 kusoma sanaa ya kijeshi, acupuncture na massage, Lugha ya Kichina, kuandika Kichina. Kozi hizi zinahitaji muda wa miezi mitatu hadi sita kwa uchache,kwa wanafunzi wa kigeni,na mwaka mmoja hadi mitano kwa kozi ndefu.

Ni kwa mujibu wa ripoti ya Shaolin Temple.

African Buddhist Monks at the Shaolin Temple
African  Monks at the Shaolin Temple

It is not unknown in China today for foreign students to come and study Chinese medicine and Chinese martial arts. This article records a group of African Buddhist monks as they study and train in martial arts at the Shaolin Temple. To Chinese eyes, the 8 photographs of their training efforts might seem unusual – funny even – as we are not used to seeing Shaolin monks from other parts of the world! However, it must be remembered that these African brothers are legitimate Shaolin Temple disciples and are diligently training not only in martial arts, but also in acupuncture and massage. Their presence in China serves to remind us of the unique Shaolin Temple tradition, and is the consequence of the fame of this temple’s reputation spreading throughout the world. Not only this, but China now exports martial arts equipment and training DVD’s, and Chinese teachers regularly teach abroad. This explains why many Africans practice Shaolin martial arts. After training in China, these foreign monks return to their homelands and further promote Chinese Shaolin culture. According to a recent report, the Shaolin Temple in Henan currently has 20 ‘foreign students’ from 5 countries in Africa studying martial arts, acupuncture and message, Chinese conversation, Chinese writing, and Buddhist ritual courses. These foreign monks, according to reports, must spend a minimum of three months training at the Shaolin Temple.

Disciplined Foreign Monks at Shaolin
Disciplined Foreign Monks at Shaolin

African Monks Serious in Their Practice
African Monks Serious in Their Practice
Foreign Disciples Learn Correct Martial Arts
Foreign Disciples Learn Correct Martial Arts
African Men Practicing Martial Arts
African Men Practicing Martial Arts
A Powerful African Monk
A Powerful African Monk
African Monks Pray Before Eating
African Monks Pray Before Eating
African Monks Learn the Chinese Language
African Monks Learn the Chinese Language
非洲修士学习武术和医学在中国的少林寺

 非洲和尚练中国功夫搞笑图片,洋弟子在少林寺练功夫学针灸按摩
非洲和尚练中国功夫搞笑图片,洋弟子在少林寺练功夫学针灸按摩。虽然这些黑人兄弟们练得有板有眼、认认真真,但是看起来还是比较搞笑。少林功夫现在算是中国比较有特色的对外输出产品了,这么多非洲和尚练中国功夫。此外,洋弟子在少林寺练功夫学针灸按摩,回到非洲之后还可以推广中医。
据介绍,最近来自非洲5国20名“洋弟子”在河南嵩山少林寺练功夫,此外还要学习针灸按摩,汉字会话、汉字书写、佛教礼仪等课程。据介绍,这些非洲和尚需要在少林寺完成为期3个月的修行生活。
非洲和尚练中国功夫搞笑图片,一共有8张。
洋弟子在少林寺练功夫,非洲哥们练功夫有板有眼。
非洲和尚练中国功夫,非洲兄弟练功夫非常认真。
洋弟子在少林寺学功夫,出右拳。
非洲人在少林寺练中国功夫。
非洲和尚练中国功夫搞笑图片,这哥们很厉害
非洲和尚在少林寺吃饭前双手合十拜佛。
非洲和尚在少林寺学写汉字,此外还要学针灸按摩。

Monday, February 20, 2017

JE! WAJUA MAANA YA NENO KUNG FU?/你知不知道这个词的功夫是什么意思?/DO YOU KNOW THE MEANING OF THE WORD KUNG FU?

Maana ya "Kung Fu"

Katika ulimwengu wa Magharibi, neno "kung fu" lina fahamika katika kutambulisha sanaa za mapigano ya Kichina,kama vile sinema, nguvu za ziada, falsafa na methali.

Ndani ya sanaa hizo tutaona maana ya asili  ya neno kung fu, chochote ufanyacho japo kwa uchache.

Neno Kung  功 (Gong)

linamaanisha mafanikio au sifa,

Fu 夫 (fu)

ina tafsirika kama kazi ngumu au juhudi.
Tunapo yaunganisha maneno haya mawili tunapata neno linalo someka,

KUNG FU,  功夫 (Gong fu)

maneno haya yanaweza kutupatia tafsiri hii
 "kufanya kazi kwa bidii ili kufikia mafanikio"对于“功夫”

在西方世界中,“功夫”艺术战斗引入中国,如电影,额外的力量,哲学和谚语的理解。

艺术中,我们看到了字功夫,不管你做什么传统意义上的,但谨慎。

字功公

意味着成功或成名,

富夫

不能转化为努力工作和努力。
当我们结合这两个词,我们发现,上面写着一个字,

功夫,功夫(功夫)

这可以给我们这样的解释
 “努力实现任人唯贤”。

Sunday, February 19, 2017

DO YOU KNOW MEANING OF SHAOLIN? 什么是沙霍利的意思?

SHAO in "Shaolin" means "Shaoshi Mountain", is a mountainous hill in Songshan. LIN in "Shaolin" means "forest". Literally, its name means "Monastery in the Shaoshi Mountain forests".“少林”中的邵族是指“松山山”,是松山山脉的一座山。 “少林”中的林意指“森林”。 从字面上来说,这个名字的意思是“在沙山的树林里的修道院”。Saturday, February 18, 2017

MASTER MFAUME ATAKA KUNG - FU ITHAMINIWE.

                                         
                                                              watch this video...

坦桑尼亚武术协会,赞美的尝试也有一些俱乐部在推动,并在全国推广武术发送。CHAMA CHA WUSHU TANZANIA,CHA PONGEZA JUHUDI ZA VILABU VINAVYO JITUMA KATIKA KUKUZA NA KUSAMBZA MCHEZO WA WUSHU HAPA NCHINI.Mkuu wa ufundi wa Tanzania Wushu Association (TWA), ndugu Maulid Ng'usila, alimpongeza 

mwalimu Yusuph Upinde kwa juhudi zake katika kuhakikisha mchezo wa wushu unasambaa kote 

Tanzania,mwalimu huyo ambae alithubutu kulihama jiji la Dar es salaam nakujichimbia katika kisiwa 
cha Mafia, bila kujali kutokua na ndugu yoyote wakuzaliwanae katika wilaya hiyo ya Mafia,
na hatimae kufanikiwa kujenga tempo lijulikanalo kwa jina la Mafia Shaolin Temple lililo sheheni vifaa vya kisasa kabisa vya mazoezi,

aliitaja pia klabu nyengine inayotoa mafunzo kama hayo ya Shaolin Kung Fu inayo patikana katika mji wa Mlandizi kama jina la Klabu hiyo linavyo anza,Mlandizi Shaolin Temple, ambayo ni ya kwanza Tanzania kuweka historia ya kujenga na kumiliki temple lake,

Bwana Ng'usila aliwashauri pia walimu wengine waige mfano huo wa vilabu hivi ambavyo kwa sasa vina miliki majengo yao binafsi,huku akisisitiza upendo na mshikamano kua ndonguzo pekee itakayo leta mabadiliko ya kweli katika chama chetu,tuimalishe vilabu vyetu bila kukata tamaa,kwani vilabu ndo muhimili wa chamachetu,na chama kwasasa hakina pesa hivyo tusibweteke kwa kusubiria chama,
tutapoteza dira nahatimayake kikipoteza chama pia.
VIJANA WA MAFIA SHAOLIN TEMPLE WAKIWA KATIKA MAZOEZI YA ASUBUHI

                                                 MBELE YA JENGO LA TEPLE LAO.

''nitajitahidi kumuombea duakijanahuyu kwa kadiri mungu atakavyo niwezesha''
Alisema Ng'usila.


通用技术坦桑尼亚武术协会(TWA),毛利德Ng'usila兄弟,祝贺

优素福老师鞠躬,他在确保武术的游戏可以传遍努力

坦桑尼亚,谁胆敢离开城市达累斯萨拉姆,并在一个小岛上龟缩老师
黑手党,无论任何缺乏其出生她在黑手党的同区兄弟,
终于获得成功创建节奏黑手党,被称为少林寺光荣加载最新的设备,训练,

他还提到,提供这种培训其他俱乐部少林功夫在Mlandizi镇作为俱乐部的名字已经发现了构成开始,Mlandizi少林寺,这是第一个坦桑尼亚开先河建造并拥有自己的太阳穴,

主Ng'usila也劝其他教师,他们应该遵循这些俱乐部,目前已经占有他们的个人处所相同的模式,同时强调爱和团结增长膜列光靠我们党带来真正的改变,tuvi加强俱乐部我们会昏倒,因为我们党的电影俱乐部支柱,现在党已经没有钱了,所以我们不应该自满等待党,
我们失去了指南针和党失去了它的命运也是如此。

少林寺青年AT黑手党晨练

                                                 在前面TEMPLE老挝建筑。

“”我会尽量祈祷,因为他要我这个年轻人上访神“
他说Ng'usila。

Tuesday, February 14, 2017

WAJUE WAASISI WA SHAOLIN TEMPLE TANZANIA:KNOW THE FOUNDERS OF SHAOLIN TEMPLE TANZANIA: /知道少林寺坦桑尼亚创始人

Shaolin Temple Tanzania, ime asisiwa na walimu wa nne wa kung fu hapa nchini, ambao walihitimu mafunzo ya Shaolin Kung Fu {tradition kung fu} huko nchini China katika ngazi ya diploma,katika chuo pekee duniani kote chenye historia ya mchezohuo kwa zaidi ya miaka elfu moja na miatano {1500}iliyo pita,sichengine bali ni SHAOLIN TEMPLE CHINA,

Shaolin Temple Tanzania, Is founded by the four teachers of kung fu in Tanzania, who were trained to Shaolin Kung Fu {tradition kung fu} In China at the level of diploma,in the only college in the World that illuminating the history of Kung fu,over the  one thousand and five hundred years ago {1500} not else but the SHAOLIN TEMPLE CHINA.
  Wa kwanza kutoka kulia ni Master Yusuph anapatikana kwa +255655204186,Dar na Mafia,

Wapili Master Mfaume anapatikana kwa +255655326142/+255785681680,Mombo na Lushoto Tanga na Kilwa mkoani Lindi, na Dar,


 watatu Master Maulidi anapatkana kwa +255656966931,Mlandizi Pwani,


Akifuatiwa na Master Uswege,anapatikana Gairo Morogoro.


              KARIBUNI SANA KATIKA VITUO VYETU VYA MAFUNZO.


The first from the right is the Master Yusuf is found to + 255655204186, Dar and Mafia,

The second Master Mfaume is found to + 255655326142 / + 255785681680, Mombo to Lushoto Tanga and Lindi Kilwa and Dar,

  Three Master Maulidi is found to + 255656966931, Mlandizi Coast

  and Master Uswege, he found Gairo Morogoro.

               VERY WELCOME IN OUR TRAINING FACILITIES.
Hapo juu wakiwa katika picha ya pamoja na katibu msaidizi wa Tanzania Wushu Association,TWA,
na Chancellor Liu ,wa ubalozi wa jamhuri ya watu wa China.Above were in the picture with the assistant secretary of Tanzania Wushu Association, TWA, Mr.Upinde

and Chancellor Liu, the embassy of the peoples republic of China.
少林寺坦桑尼亚,由坦桑尼亚功夫的四位老师建立,他们接受了少林功夫(传统功夫)的训练。在中国文凭水平,在世界上唯一照亮了功夫历史的学院 ,在一千五百年前{1500}不是别的,而是沙洋寺中国。

从右边第一个是主优素福被发现+255655204186,达累斯萨拉姆和黑手党,

第二个主Mfaume他发现255655326142/255785681680,蒙博到Lushoto坦噶和林迪基卢瓦和达累斯萨拉姆,

 三主Maulidi是patkana至+255656966931,Mlandizi海岸

 最后一个是法师Uswege,他发现Gairo莫罗戈罗。

              很快,我们的培训设施。下面分别与坦桑尼亚武术协会,TWA的助理国务卿图片,
和校长刘,中国人民共和国大使馆。